FILMY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

straz miejskaOkres trwającego stanu epidemii wpłynął w ogromnym stopniu na praktycznie wszystkie aspekty naszego życia, również zawodowego. Straż Miejska we Włocławku, jako jednostka, o charakterze prospołecznym swojej działalności, również nie została ominięta przez związane z tym problemy. Ucierpiała na tym znacznie funkcja edukacyjna i prewencyjna, immanentnie związana z działalnością Zespołu Profilaktycznego, tzw. Patrolu Szkolnego, pod przewodnictwem strażniczki mgr Anety Kuczyńskiej. W dalszym jednak ciągu spotykaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych, prowadzeniem spotkań i pogadanek oraz prelekcji w innej formie, niż bezpośrednich spotkań z dziećmi i młodzieżą. Wychodząc naprzeciw temu przygotowaliśmy pierwsze dwa filmy, „Bezpieczeństwo a materiały pirotechniczne” i „Bezpieczne ferie 2021”. Wizualizacje będą dostępne na stronie Straży Miejskiej oraz naszym facebooku. Zespół Profilaktyczny, nie poprzestanie tylko na tym, przygotowuje się już do wytworzenia kolejnych materiałów filmowych, obejmujących między innymi problematykę: Obcy człowiek, Obcy pies, Zero tolerancji dla nietrzeźwości, Handel ludźmi, Cyberprzemoc, hejt w intrenecie, Bezpieczne poruszanie się na drodze, Odpowiedzialność prawna nieletnich.

 

BEZPIECZNE FERIE- obejrzyj