Miejsce: budynek szkoły

Obowiązuje ruch jednostronny:

wejście główne do budynku szkoły

wyjście z terenu szkoły przy stołówce szkolnej i bramą parkingu

 

Na teren szkoły nie wchodzą rodzice

 

Godz. 8:00 msza św. w Kościele Najświętszego Zbawiciela

 

Godz. 9:00 zakończenie roku dla klas VIII – sala gimnastyczna

Krótka część artystyczna, wręczenie nagród, statuetki absolwenta, listów gratulacyjnych, przekazanie sztandaru

(świadectwa wręczają wychowawcy w salach)

 

 

Godz. 10:15 zakończenie roku dla klas III – sala gimnastyczna

Krótka część artystyczna, wręczenie nagród

(świadectwa i książki wręczają wychowawcy w salach)

 

Godz. 11:00 zakończenie roku dla klas I - II - I piętro

świadectwa i książki wręczają wychowawcy w wyznaczonych salach:

sala 6 I a

sala 7 I b

sala 8 I c

sala 9 II a

sala 10 II b

sala 11 II c

sala 11a II a

 

Godz. 11:30 zakończenie roku dla klas IV i V - II piętro

świadectwa i książki wręczają wychowawcy w wyznaczonych salach:

sala 12 V a

sala 13 V b

sala 14 IV a

sala 15 IV b

sala 16 IV c

 

 

Godz.12:00 zakończenie roku dla klas VI - I piętro

świadectwa i książki wręczają wychowawcy w wyznaczonych salach:

sala 6 VI a

sala 7 VI b

sala 8 VI c

sala 9 VI d

sala 10 VI e

 

Godz. 12:30 zakończenie roku dla klas VII – II piętro

świadectwa i książki wręczają wychowawcy w wyznaczonych salach:

sala 12 VII a

sala 13 VII b

sala 14 VII c

sala 15 VII d

sala 16 VII e