Dzisiaj dla naszej szkoły był wyjątkowy dzień. Uczniowie uczestniczyli w przesłuchaniu konkursowym w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych "Do Hymnu". Jest to konkurs dla szkół podstawowych polegający na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.
Uczniowie naszej szkoły zaśpiewali Rotę i Marsz Polonia. W Jury zasiedli prof. zw. dr hab. Roman Grucza i prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska. Piękne wykonanie hymnu państwowego i pieśni hymnicznych przez uczniów w wyjątkowej scenerii zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Ponadto przewodniczący zwrócił uwagę na znajomość tekstów, trzymanie się linii melodycznych, wygląd i postawę uczestników, obecność dyrygenta i dużej grupu rodziców. Z Jego rąk Dyrektor szkoły przyjęła dyplom potwierdzający udział placówki w konkursie.
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego wydarzenia - Dyrekcji Szkoły, pani Beacie Jaśkiewicz- Rudzińskiej, która przygotowała uczniów do konkursu, wszystkim nauczycielom, którzy czynnie zaangażowali się w to przesłuchanie, rodzicom, którzy osobiście przybyli żeby trzymać za Nas kciuki ale przede wszystkim uczniom. Składamy również podziękowania księdzu Proboszczowi Sławomirowi Świerad Pettke, który umożliwił wykonanie pieśni w Kościele pw. Najświętszego Zbawiciela.
 
 

VIDEO