30 listopada odbędzie się szkolny etap wiedzy o Patronie Szkoły - cześć pisemna. Z każdej klasy proszę o wytypowanie 3-osobowych drużyn z każdej klasy.  Do etapu kolejnego zakwalifikowane zostaną trzy osoby z najwyższym wynikiem z każdego poziomu klasy.

Etap ustny odbędzie się 4 grudnia.

Każdy z etapów odbędzie się przez aplikację TEAMS.