4 grudnia odbyła się II etap wiedzy (ustny) o Patronie Szkoły. Poniżej przedstawiamy końcowe wyniki Konkursu o Patronie Szkoły.

Klasy IV
I miejsce – Anna Ostatek – klasa 4b
II miejsce – Michał Falkowski – klasa 4a
III miejsce – Jakub Charzewski – klasa 4a
Igor Kaczorowski – klasa 4c
Klasy V
I miejsce – Szymon Walczak – klasa 5a
II miejsce – Lena Kujawa – klasa 5b
III miejsce – Eryk Kropielnicki – klasa 5a

Klasy VI
I miejsce – Bartosz Becker – klasa 6c
II miejsce – Wiktoria Kamińska – klasa 6b
III miejsce – Oliwia Grączewska – klasa 6c

Klasy VII
I miejsce – Maksymilian Sekuła – klasa 7d
II miejsce – Jakub Chrabąszczewski – klasa 7d
III miejsce – Julia Mularczyk – klasa 7a

Klasy VIII
I miejsce – Stanisław Kołodziejczak – klasa 8d
II miejsce – Anna Wesołowska – klasa 8c
III miejsce – Rafał Filiński – klasa 8a

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

30 listopada odbył się szkolny etap wiedzy o Patronie Szkoły - cześć pisemna. Do etapu kolejnego zakwalifikowały się trzy osoby z najwyższym wynikiem, jeśli podanych jest więcej tzn. miały ten sam wynik. Są to następujące osoby:
Klasy IV
1. Michał Falkowski – klasa 4a
2. Szymon Gapiński - klasa 4a
3. Jakub Charzewski – klasa 4a
4. Anna Ostatek – klasa 4b
5. Igor Kaczorowski – klasa 4c
Klasy V
1. Eryk Kropielnicki – klasa 5a
2. Szymon Walczak – klasa 5a
3. Lena Kujawa – klasa 5b
Klasy VI
1. Wiktoria Kamińska – klasa 6b
2. Bartosz Becker – klasa 6c
3. Oliwia Grączewska – klasa 6c
Klasy VII
1. Julia Mularczyk – klasa 7a
2. Jakub Chrabąszczewski – klasa 7d
3. Maksymilian Sekuła – klasa 7d
Klasy VIII
1. Rafał Filiński – klasa 8a
2. Anna Wesołowska – klasa 8c
3. Stanisław Kołodziejczak – klasa 8d
Wymienione wyżej osoby będą uczestniczyć w II etapie – części ustnej, który zostanie przeprowadzony w piątek przez aplikację Teams według następującego harmonogramu:
Klasy 4 – godz. 8:15 – 8:40
Klasy 5 – godz. 11:20 – 11:40
Klasy 6 – godz. 11:50 – 12:15
Klasy 7 – godz. 12:30 – 13:00
Klasy 8 – godz. 14:30 – 15:00
Odpowiednie zespoły zostaną utworzone najpóźniej do środy. Proszę o usprawiedliwienie wymienionym uczniom ewentualnej nieobecności na lekcji. W przypadku pytań proszę o przekazanie dzieciom informacji, że zakres programowy jest taki sam jak na części pisemnej i z tego materiału będą zadawane pytania. 
Magdalena Różańska