W dniach 16 i 17 czerwca 2021r. uczniowie klas I – III brali udział w spotkaniach z przedstawicielem Straży Miejskiej,  pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Podczas zajęć dzieci utrwalały zdobytą wiedzę na temat zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, bezpiecznego korzystania z Internetu i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, chętnie zadawali pytania i udzielali odpowiedzi.

 

GALERIA