25 czerwca 2021 roku opuściło mury naszej szkoły 89 Absolwentów z klasy VIII a, której wychowawczynią była pani Magdalena Różańska, VIII b , gdzie wychowawczynią była pani Lucyna Siedlecka, VIII c, w której obowiązki wychowawcy pełniła pani Anna Szatkowska oraz VIII d, której wychowawczynią była pani Magdalena Koralewska.

Podczas uroczystości Absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Zobowiązali się wówczas, że będą pielęgnować w swoim życiu wpajane im w szkole wartości oraz godnie reprezentować SP 14. Dziękowali Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Administracji i Obsługi za wspólnie przeżyte lata, za wsparcie i pomoc w każdej sytuacji.

Dyrekcja szkoły oraz przedstawicielka Rad Rodziców wręczyły, wyróżniającym się w nauce i zachowaniu, uczniom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wyjątkowym wyróżnieniem było przyznanie tytułu Absolwenta Roku 2020/2021 uczniowi klasy VIII d – Stanisławowi Kołodziejczakowi.

Wszystkim tegorocznym Absolwentom życzymy sukcesów i realizacji marzeń w kolejnym etapie edukacji.

 

GALERIA