Program zajęć sportowych obejmuje 10 godzin w tygodniu. W klasach I-III na szkolenie specjalistyczne przeznacza się 7 godzin, na pozostałych godzinach realizowana jest podstawa programowa zajęć wychowania fizycznego. W klasach IV-VIII na szkolenie specjalistyczne przeznacza się 6 godzin, na pozostałych realizowana jest podstawa programowa zajęć wychowania fizycznego.  Zajęcia pływackie odbywają się na Krytej Pływalni Delfin, na którą uczniowie dowożeni są autokarem. Obecnie w szkole jest pięć klas sportowych.

 

FOTORELACJA

 

b1

   GALERIA ZDJĘĆ

    VIDEO:

     basen

             v1

           v2

           v3

           film1

           film2

           film3

           film4

           film5

             film6

            film7

 

 

 

 

 

 

  

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

rozpocznie się od 4 maja 2023r. pod adresem:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

 

Rekrutacja do klasy sportowej od 4 maja do 19 maja 2023 r.:

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzi w tym roku szkolnym nabór do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie. Dzieci chcące rozpocząć swoją przygodę z pływaniem nie muszą umieć pływać. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą dodatkowo realizować zajęcia nauki pływania, doskonalić swoje umiejętności i rozwijać talent.

Aby zakwalifikować się do klasy sportowej o profilu pływanie należy wypełnić wniosek o przyjęcie do klasy sportowej, który można  złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie poprzez stronę internetową naboru, a następnie wydrukowany z systemu wniosek należy podpisać i złożyć w szkole od 4 maja do 19 maja 2023 r. do godziny 14.00.
  • papierowo poprzez wypełnienie wniosku do klasy sportowej (formularz wniosku można otrzymać w szkole) a następnie podpisany wniosek należy złożyć tylko w szkole od 4 maja do 19 maja 2023 r.

oraz wziąć udział w teście sprawności fizycznej:

 

Test sprawności fizycznej dla dzieci składa się z czterech prób testowych:

1) próba mocy – skok w dal z miejsca;

2) próba szybkości – bieg na 20 m ze startu wysokiego;

3) próba zwinności – bieg „wahadłowy" 4x5m z przenoszeniem woreczka lub klocka;

4) próba gibkości.

Test sprawnościowy odbędzie się 16 maja 2023r. o godz. 14:00 na sali gimnastycznej.

Regulaminem naboru do klasy sportowej