Program zajęć sportowych obejmuje 10 godzin w tygodniu. W klasach I-III na szkolenie specjalistyczne przeznacza się 7 godzin, na pozostałych godzinach realizowana jest podstawa programowa zajęć wychowania fizycznego. W klasach IV-VIII na szkolenie specjalistyczne przeznacza się 6 godzin, na pozostałych realizowana jest podstawa programowa zajęć wychowania fizycznego.  Zajęcia pływackie odbywają się na Krytej Pływalni Delfin, na którą uczniowie dowożeni są autokarem. Obecnie w szkole jest pięć klas sportowych.

 

 

Regulamin naboru do klasy sportowej o profilu pływanie

 

FOTORELACJA

 

b1

   GALERIA ZDJĘĆ

    VIDEO:

     basen

             v1

           v2

           v3

           film1

           film2

           film3

           film4

           film5

             film6

            film7