Uczeń naszej szkoły Oskar Gawrysiak z kl. VIIb zajął II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Matematyka & GeoGebra MaGIK w kategorii ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego klasy 7-8. 
Organizatorem konkursu była Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES (Warszawa). Celem konkursu było pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką oraz oprogramowaniem GeoGebra, rozwijanie kreatywności uczniów, stawianie nacisku na zastosowania interdyscyplinarne matematyki oraz podwyższenie kompetencji związanych z nowymi technologiami.
Jesteśmy dumni z naszego ucznia. Serdecznie gratulujemy Oskarowi i p. dr Joannie Majczak.