HYMN SZKOŁY

Biją nam serca radośnie,
dzisiaj przyjmiemy do rąk.
Sztandar szkolnej radości,
Sztandar to symbol i więź!

Ref. Uczniowie dzisiaj dumnie ślubują,
że z tym sztandarem honor będą nieść
i zachowają w swojej pamięci,
że sztandar Bóg, Ojczyzna, Chwała i cześć.

Sztandar nas dzisiaj zjednoczy,
Jak Niepodległości zryw.
Żołnierzu w siwym mundurze,
Tobie dziś chwała i cześć.

Ref. Orły, Sokoły wzywamy Was,
przykładem Waszym idziemy w świat.
W wolnej Ojczyźnie żyjemy dziś,
pamiętać będziem o Was, dla Was, dla Niej żyć.

                                           Muzyka i słowa: Małgorzata Dzięgielewska