W związku z pandemią i zagrożeniem zakażeniem COVID-19, wydawanie i odbieranie potwierdzonych wniosków o stypendium szkolne odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu na holu głównym szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 9.00 oraz 13.00 - 14.00. W pozostałych godzinach pracy szkoły uzupełnione (przynajmniej pierwsza strona wniosku) wnioski proszę wrzucać do urny znajdującej się przed głównym wejściem (wewnątrz budynku).

   Termin składania wniosków na stypendium szkolne: 01.09.2020 do 15.09.2020 (15 września jest terminem ustawowym, nieprzekraczalnym). Kompletne wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 do Wydziału edukacji. Ze względu na COVID-19 wypełnione wnioski należy wrzucać do urny lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem "stypendium szkolne".

Ze względu na wydłużony czas obsługi dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku prosimy o szczególne zwrócenie uwagi wnioskodawców na terminy składania wniosków - sugerowany termin składania wniosków w MOPR to czas do 7 września 2020r.