Rada Rodziców rok szkolny 2023/2024

przewodnicząca: Katarzyna Nowakowska

z-ca przewodniczącej: Bartłomiej Nowakowski

sekretarz: Bożena Wiśniewska

skarbnik: Monika Górczyńska

 

członkowie: Katarzyna Pawłowska

                  Alicja Micińska

                  Anna Szczepańska

                  Karolina Dąbrowska

                  Robert Guziejewski

                  Katarzyna Ornowska

Komisja Rewizyjna

przewodnicząca:  Kinga Nasiadka

członkowie:  Ewa Wolf

                   Karolina Lewandowska