Kompletne wnioski na stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć w terminie od 1.09.2021r. do 15.09.2021r. (15 września jest terminem ustawowym, nieprzekraczalnym) w Urzędzie Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 do Wydziału Edukacji pokój 3A . Wypełnione wnioski można również wrzucać do urny lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu (ważna data stempla pocztowego) z dopiskiem ,,stypendium szkolne”.

Kompletny wniosek zawiera :

- formularz wniosku o stypendium

- klauzula informacyjna (o przetwarzaniu danych)

- stosowne oświadczenia (wg indywidualnych potrzeb)

  • W punkcie 2 części VI wniosku należy wpisać kwoty dochodów netto osiąganych przez członków rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym z działu pomocy środowiskowej, z działu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych (z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku);

UWAGA! – WPISANE W TYM PUNKCIE DOCHODY POWINNY BYĆ POTWIERDZONE
W PUNKCIE 3 PRZEZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO RODZINY. (suma wszystkich świadczeń)

W PRZYPADKU GDY RODZINA NIE MA SWOJEGO PRACOWNIKA SOCJALNEGO NALEŻY UDAĆ SIĘ PO STOSOWNE POTWIERDZENIE DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE PRZY UL. OGNIOWA 8/10.

Ze względu na czas oczekiwania na potwierdzenie przez poszczególne Sekcje MOPR, sugerowane jest składanie wniosków w MOPR maksymalnie do 7 września 2021

 

Wnioski na stypendium Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego (dla uczniów dziennych liceów i techników) będą przyjmowane do 20 września 2021r. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji pokój 3A.

 

W razie pytań, informacji udzielają pedagodzy szkolni.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA