Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku przesyła w załączeniu materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie metody zapobiegania zakażeniu lub chorobie zakaźnej stanowiącej szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz związany z tym pobyt na naszym kraju i regionie licznej grupy uchodźców, obywateli Ukrainy (poz. 681), tj. błonicy, krztuśca, odry, ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (poliomyelitis), wirusowego zapalenia wątroby typu A. Ulotki są w języku polskim i ukraińskim.

 

covid-19.pl                         covid_19.ua

krztusiec.pl                         krztusiec.ua

odra.pl                                odra.ua

polio.pl                                polio.ua

wzw/salmonella.pl            wzw/salmonella.ua