Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

 

TERMINY

 

 ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona elektronicznie

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

 od 6 maja 2024r.

 

Test sprawnościowy do klasy sportowej odbędzie się

16.05.2024r. na sali gimnastycznej  o godz. 14:00.

 

Test sprawności fizycznej dla dzieci składa się z czterech prób testowych:

1) próba mocy – skok w dal z miejsca;

2) próba szybkości – bieg na 20 m ze startu wysokiego;

3) próba zwinności – bieg „wahadłowy" 4x5m z przenoszeniem woreczka lub klocka;

4) próba gibkości.

 

Regulamin naboru do klasy sportowej o profilu pływanie