"Liga Zadaniowa - Konkurs Przedmiotowy z Matematyki" odbywa się na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Organizatorami konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współorganizatorami konkursu jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Torunia, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy CKU w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Celem konkursu "Liga Zadaniowa" jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie rozwoju ich uzdolnień, pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół,  motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zainteresowanym matematyką, promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień, stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia.

Tegoroczny konkurs składał się z trzech punktowanych spotkań. Tematyka etapów konkursowych wyprzedzała wiadomości i umiejętności omawiane i doskonalone na lekcjach matematyki w klasie siódmej oraz rozbudowywała realizowane na lekcjach zagadnienia, a zatem skłaniała uczniów do systematycznej, często indywidualnej pracy oraz inspirowała ich do niestandardowego rozwiązywania zadań.

W tegorocznej XXXVII edycji "Ligi Zadaniowej" Igor Kaczorowski z kl. VIIc zajął I miejsce w etapie rejonowym konkursu i został finalistą etapu wojewódzkiego, który odbył się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ucznia do konkursu przygotowywała dr Joanna Majczak.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs "Liga Zadaniowa - Konkurs Przedmiotowy z Matematyki" odbędzie się w naszej szkole pod koniec roku szkolnego.

Gratulujemy Igorowi!!! Życzymy kolejnych sukcesów matematycznych!!!

lz 24 3

 

lz 24 1

 

lz 24 3