Miło na poinformować, iż Nasza szkoła otrzymała grant w ramach programu ,,Zielono nam- III edycja" Fundacji ANWIL w wysokości 11505zł. Celem programu jest poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu włocławskiego. Projekt zakłada wyhodowanie łąki z mieszaniny traw, kwiatów i ziół, które będę ostoją dla życia pszczół i innych gatunków owadów z okolicy. W trakcie projektu będą prowadzone zajęcia na temat bioróżnorodności, zagrożeń i skutków jej niszczenia, poszanowania wody i innych zasobów przyrody. Projekt realizowany będzie do 30 września 2024r.