Od 12 lutego 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku  realizuje  projekt  dofinansowany z  grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w  konkursie grantowym „Uczę się z ANWIL” III edycja. Głównym celem  projektu „Chemiczno – fizyczne inspiracje” skierowanego do uczniów klas IV-VII jest popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i pokazanie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Działania podjęte w ramach projektu realizowane będą w blokach tematycznych
i prowadzone przede wszystkim z wykorzystaniem metod problemowych, aktywizujących
i praktycznego działania: za pomocą doświadczeń, eksperymentów oraz obserwacji. Dominującą formą pracy będzie praca zespołowa.

Projekt realizowany będzie do 31 maja 2019 r.