W 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zajęcia pozalekcyjne w Klubie Młodzieżowym” w zakresie tematycznym: działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m. in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.        
     Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Miasto Włocławek. Celem projektu jest aktywizacja społeczna niwelująca wykluczenie społeczne poprzez wsparcie procesu edukacyjnego i rozwój zdolności interpersonalnych oraz wdrożenie nowoczesnych metod z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Klub działa dwa razy w tygodniu od godz. 16-18. W zajęciach uczestniczy 20 osób (10 dziewczynek i 10 chłopców) podzielonych na 2 grupy liczące 10 osób.

        W ramach działalności Klubu Młodzieżowego prowadzone są:  zajęcia z psychologiem, z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, z matematyki, artystyczne, informatyczne, doradztwo zawodowego, zajęcia sportowe, kulinarne oraz zajęcia z umiejętności uczenia się. Uczestnicy projektu uczestniczyli w seansach filmowych w Multikinie we Włocławku.
W ramach grantu zakupiono wiele pomocy lekcyjnych oraz sprzętu potrzebnego do realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Projekt realizowany będzie do listopada 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 39841,00 zł

informacje szczegółowe:   kliknij

                                                                                                                                                     

 

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GRANTOWYM   

 

FORMULARZE

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA I, II, III

  

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

 

ZDJĘCIA1

ZDJĘCIA2

ZDJĘCIA3

POMOCE

LDG22a               

                                                                                                                  

polski 5 

 zk1

kulinarne 5a