KONKURS PLASTYCZNY

 Klasy I-III

Konkurs na projekt graficzny (plakat) zawierający hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu”  i promujący bezpieczne zachowania w Internecie.

 

 

KONKURS INFORMATYCZNY

 Klasy IV –VIII

 Konkurs na prezentację multimedialną w PowerPoint o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci. Prezentacja powinna zawierać hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

 

CELE KONKURSU:

 • popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online;
 • podkreślenie potencjału Internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach
  z rówieśnikami oraz jako formę twórczej rozrywki;
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.

WARUNKI KONKURSU:

 • praca wykonana samodzielnie;
 • format projektu graficznego (plakatu) A3 lub A4 wykonany techniką dowolną.
 • prace będą oceniane w kategoriach konkursowych: projekt graficzny (plakat) oraz prezentacja multimedialna;
 • praca musi zawierać wizytówkę autora tj. imię, nazwisko, klasa;
 • prace konkursowe w klasach I-III przynosimy do szkoły i oddajemy nauczycielowi od edukacji informatycznej, prezentację w PowerPoint należy przesłać do nauczyciela uczącego informatyki;
 • termin składania prac: do 25 lutego;

KRYTERIA OCENY PRAC:

 • zgodność z tematem;
 • estetyka wykonania;
 • pomysłowość.