NASZ UCZEŃ LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYKA & GEOGEBRA MAGIK 2021

Magik

 

Z  ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że uczeń naszej szkoły Oskar Gawrysiak z kl. VIIIb zajął II miejsce oraz III miejsce w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów Matematyka & GeoGebra MaGIK 2021 w kategorii Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego klasy 7-8.

Organizatorem konkursu była Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES (Warszawa), a patronem konkursu Warszawskie Centrum GeoGebry. Celem konkursu na najciekawszy aplet wykonany z wykorzystaniem oprogramowania GeoGebra było pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów, kształtowanie i wzmacnianie zainteresowania matematyką, rozwijanie kreatywności uczniów, stawianie nacisku na zastosowania interdyscyplinarne matematyki oraz podwyższenie kompetencji związanych z nowymi technologiami. Przy ocenianiu prac brana była pod uwagę: zgodność przygotowanego projektu z kategorią, oryginalność rozwiązania, stopień trudności wykonania apletu, czytelność i funkcjonalność projektu, nowatorstwo w podejściu do tematu oraz estetyka wykonania apletu. Każdy uczestnik konkursu mógł przygotować dwie prace konkursowe.

Serdecznie gratulujemy Oskarowi i p. dr Joannie Majczak.