24 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2021 klas ósmych. Podniosłego charakteru uroczystości nadał Sztandar szkoły i odśpiewanie Hymnu Państwowego oraz hymnu szkoły. Nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły w ręce siedmioklasistów. Następnie uczniowie klas ósmych złożyli ślubowanie, po którym nastąpiło przekazania klucza do szkoły z rak przewodniczącej SU Julii Mularczyk z 8a w ręce nowowybranej przewodniczącej Mai Księżak z 7e. Julia Oleksiak z 8c w imieniu wszystkich absolwentów podziękowała za 8 lat wspólnej nauki. Natomiast Maja Księżak z 7e życzyła absolwentom  sukcesów w dalszej edukacji. Głos zabrała również pani Dyrektor Aneta Rzekanowska. Jakub Sinacki z klasy 8b uzyskał Tytuła Absolwenta Roku. Otrzymał dyplom, nagrodę książkową, statuetkę oraz puchar, który został wydrukowany na szkolnej drukarce 3D. Uhonorowano również nagrodami laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych: Natalię Galczak z kl. VIIId, Martę Lewandowską z kl. VIIIa, Jakuba Sinackiego z kl. VIIIb, Maksymiliana Sekułę z kl. VIIId..  Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem, pracowali w SU, reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym, pracowali w szkolnym wolontariacie oraz reprezentowali  szkołę w konkursach wokalnych.  Rodzice uczniów, którzy prze ostatnie lata nauki osiągali wysokie wyniki w nauce oraz aktywnie pracowali na rzecz szkoły otrzymali Listy Gratulacyjne. Pan Przemysław Mularczyk i pan Oleksiak otrzymali Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz naszej szkoły. Następnie absolwenci mogli wspomnieć lata spędzone w szkole oglądając krótką prezentację "Wspomnień czar". Podczas krótkiej części artystycznej ósmoklasisty podziękowali wszystkim pracownikom szkoły. Na zakończenie uczniowie spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjny, odebrali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i po raz ostatni spędzili w swoim gronie wspólne chwile.

 

GALERIA