W dniu 1 lipca odbył się PIKNIK  WOLONTARIATU zorganizowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Otrzymaliśmy podziękowania za działania na rzecz innych, prowadzone przez szkolne koło wolontariuszy "Z potrzeby serca". 

GALERIA