27 września uczniowie klasy 4a oraz 4c podczas wycieczki jednodniowej do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii ,, Wahadło " zwiedzili Multimedialne Muzeum ,,Od neolitu po czasy współczesne", poznawali dawne zawody na Kujawach, zwyczaje i tradycje a także znanych ludzi którzy urodzili się w Brześciu. Kolejną atrakcją dla uczniów pobudzająca ich kreatywności był udział w warsztatach organizowanych przez BCKiH ,,Wahadlo ". Na koniec pogłębiając umiejętności pracy z mapą uczniowie rozwiązywali łamigłówki wg wskazówek znajdujących się w labiryncie z kukurydzy. Opiekunami wycieczki były wychowawczynie klas : Magdalena Stocka, Beata Jaśkiewicz -Rudzińska oraz pedagog szkolny Justyna Żuchowska.
GALERIA