24 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbyły się „Drzwi otwarte” dla dzieci, które  w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczną naukę w klasach pierwszych, a także dla ich rodziców. Na początku spotkania  obejrzeliśmy multimedialną prezentację szkoły, a uczennice klasy III  opowiedziały  o pracy Małego Samorządu Uczniowskiego.  W dalszej części uroczystości uczniowie naszej szkoły przedstawili swoje umiejętności wokalne, taneczne i  recytatorskie. Następnie nauczyciel wychowania fizycznego  i  instruktor nauki pływania  pan Jarosław Marciniak opowiedział o klasach pływackich, które od wielu lat są tworzone w naszej szkole. Na koniec spotkania rodzice wraz z dziećmi mogli zwiedzać szkołę i skorzystać z konsultacji udzielanych przez pracowników naszej placówki.

 

NASZA SZKOŁA

 

GALERIA