Uroczyste podsumowanie konkursu Liga Zadaniowa – konkurs przedmiotowy z matematyki - rok szkolny 2022/2023

W dniu 15 czerwca 2023 r., w Szkole Podstawowej nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Liga Zadaniowa – konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów klas szóstych i siódmych województwa kujawsko – pomorskiego, dla rejonu włocławskiego.

Pani Agnieszka Krause – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa – konkurs przedmiotowy z matematyki” i pani Hanna Nowak, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Włocławek, wręczyły zaświadczenia laureatom i finalistom konkursu oraz uhonorowały nagrodami książkowymi wyróżnionych uczniów, zdobywców I, II i III miejsca.

W bieżącym roku szkolnym odbyła się XXXVI edycja konkursu. 

Głównym organizatorem  konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych i Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorem jest Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 36 lat temu znakomity dydaktyk i popularyzator matematyki prof. UMK w Leon Jeśmanowicz zainicjował ideę utworzenia Ligi Zadaniowej dla uczniów klas szóstych i siódmych. W rejonie włocławskim  konkurs „Liga Zadaniowa” gości od dwudziestu czterech lat. W  konkursie   może   uczestniczyć  każdy uczeń szkoły podstawowej startując w swojej kategorii lub wyższej. Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach. Uczniowie mogą uczestniczyć na poziomie im właściwym lub wyższym. Składa się z pięciu spotkań rozłożonych równomiernie w ciągu całego roku szkolnego. Spotkania te są podzielone na trzy etapy konkursu: szkolny, rejonowy i wojewódzki. Po zakończeniu  trzeciego spotkania etapu rejonowego Komitet Organizacyjny ustala listy zdobywców I, II i III miejsca oraz listę uczniów wyróżnionych.

Spotkania etapu rejonowego odbywały się w następujących 4 rejonach:

  • włocławskim: Szkoła Podstawowa nr 22 we Włocławku
  • aleksandrowskim: Zespół Szkół Tow. Salezjańskiego w Aleksandrowie Kuj.
  • radziejowskim: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie
  • lipnowskim: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie .

W roku szkolnym 2022/2023 w pracach komisji konkursowej aktywnie uczestniczyło 21 nauczycieli.

W roku szkolnym 2022/2023 w rejonie włocławskim brało udział 130 uczniów, nagrodzonych i wyróżnionych zostało 41 uczniów.

          Liczba nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przedstawia się następująco:

  • 3 uczniów zajęło I miejsce (1 – kl. VII i 2 – kl. VI)
  • 14 uczniów zajęło II miejsce (1 – kl. VII i 13 – kl. VI)
  • 18 uczniów zajęło III miejsce (3 – kl. VII i 15 – kl. VI)
  • 6 zostało wyróżnionych (2 – kl. VII i 4 – kl. VI)

Zdobywcy co najmniej 68 punktów z klas VII szkół podstawowych zostali zakwalifikowani do etapu finałowego - wojewódzkiego.

Do etapu finałowego zostało zakwalifikowanych 2 uczniów.

– Etap finałowy – wojewódzki -  odbył się w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK.  Obaj uczniowie uzyskali tytuł laureata.

Uroczystość uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

 

GALERIA