Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez Parę Prezydencką: Annę i Bronisława Komorowskich w 2012 roku, wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Od tego czasu, każdego roku, na początku września odbywa się Narodowe Czytanie utworu wybranego dzieła. Tegoroczną lekturą została powieść Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Celem akcji jest pamięć o utworach, które są niezwykle ważne dla każdego z nas. To dzięki nim poznajemy kulturę, obyczaje, podziwiamy piękno krajobrazu, możemy tworzyć galerię postaci literackich przenosząc się w nadniemeńskie krajobrazy. Organizatorem tej ważnej akcji w naszym mieście była Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza. 9 września 2023r. o godz. 12.00 na Placu Wolności uczennice naszej szkoły: Oliwia Cieszyńska, Patrycja Budzyńska, Amelia Mądrzycka, Oliwia Wojtkowska wraz z Panią Wiceprezydent miasta Włocławek Domicelą Kopaczewską oraz zastępcą Prezydenta Krzysztofem Kukuckim odczytały najbardziej znane fragmenty powieści ,,Nad Niemnem’’ Elizy Orzeszkowej. Na początku tego ważnego wydarzenia, głos zabrał Pan Andrzej Chmielewski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Przybliżył słuchaczom biografię pisarki, anegdoty z jej życia, jak również utożsamił tło historyczne dzieła z fragmentami powieści. Była to ciekawa lekcja literatury.

Ponadto w ramach akcji Narodowe Czytanie zostały podjęte następujące działania:

  • • stworzenie na korytarzu szkolnym gazetki poświęconej akcji, sylwetce Elizy Orzeszkowej i utworowi „Nad Niemnem”,
  • • odczytanie na zajęciach języka polskiego przez nauczycieli listu Prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego do uczestników akcji, w którym zaprosił do lektury „Nad Niemnem”,
  • • przeprowadzenie w klasach 7. i 8. lekcji poświęconej akcji, zaprezentowanie sylwetki pisarki, czytanie fragmentów powieści przez uczniów.

 

GALERIA