REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

DOKUMENTY- kliknij

 

oświadczenie rodzica dotyczące korzystania z darmowych podręczników

 

DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

Oświadczenie o przejście na nauczanie zdalne w ukraińskim systemie oświaty

 

Oświadczenie w przypadku wyjazdu ucznia na Ukrainę

 

UBEZPIECZENIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Ubezpieczenie EDU_PLUS 

Ubezpieczenie na rok szkolny 2022-2023

Sposoby zgłaszania szkody

Druk zgłaszania szkody

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Informacje dotyczące stypendium szkolnego- kliknij 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI

podanie_o_duplikat_legitymacji.pdf

 

ZAPIS DZIECKA DO SZKOŁY:

1. KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY 

karta_zapisu_dziecka_do_szkoły.doc 

karta_zapisu_dziecka_do_szkoły.pdf

2. KARTA WYPISU DZIECKA ZE SZKOŁY

pobierz

 

 

ZAPIS DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

 

 

2. KARTA REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ŚWIETLICY

pobierz

 

 

ZAPISY NA OBIADY

1. KARTA ZAPISU NA OBIADY

pobierz

2. KARTA REZYGNACJI Z OBIADÓW

pobierz

 

WYKAZ GABINETÓW DENTYSTYCZNYCH 

pobierz

 

 

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

pobierz