DYREKTOR SZKOŁY:

 

mgr ANETTA RZEKANOWSKA

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

 

mgr DANUTA RYBKA