Rada Rodziców rok szkolny 2021/2022

przew. Katarzyna Nowakowska

z-ca przew. Bartłomiej Nowakowski

sekretarz Bożena Wiśniewska

skarbnik Anna Słomińska

członkowie Karolina Lewandowska

                   Monika Górczyńska

                   Ewa Wolf

                   Beata Bąkowska

                   Paulina Nowak

                   Katarzyna Pawłowska

Komisja Rewizyjna

przew. Aleksandra Nowak

członkowie Małgorzata Politowska

                 Ewelina Pietrzak