p1Józef Piłsudski urodził się w 5 grudnia 1867 r. w Zułowie w pow. święciańskim. Od wczesnych lat walczył o niepodległą Polskę. Jako 20-latek został zesłany na Syberię za udział w studenckiej organizacji spiskowej. Po powrocie do kraju wstąpił do PPS i w praktyce został jej przywódcą. Planował wystąpienie zbrojne przeciw Rosji. Podczas I wojny światowej utworzył Legiony Polskie, których głównym celem miała być walka o niepodległość Polski. Po odzyskaniu niepodległości stanął na czele państwa jako Naczelnik, a od 1920 został Pierwszym Marszałkiem Polski. W latach dwudziestych XX wieku wycofał się z aktywnego życia politycznego do Sulejówka, żeby wrócić w 1926 roku dokonując zamachu majowego przejąć władzę. Stał na czele państwa praktycznie aż do swojej śmierci w 1935 roku.

W 130. rocznicę urodzin na mocy uchwały Rady Miasta Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1997 roku Szkoła otrzymała sztandar oraz odsłonięto w holu pamiątkową tablicę. Wprowadzono również do harmonogramu imprez szkolnych szereg inicjatyw poświęconych życiu Marszałka. Od tej chwili staramy się kolejnym rocznikom naszej młodzieży przekazać idee, którymi w życiu kierował się patron Szkoły.