W dniu 18 października 2019 r. we Włocławku powstał Komitet Społeczny Upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz innych Obrońców Niepodległości.

Celem utworzenia komitetu jest budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego; organizacja zbiórek publicznych; edukacja; popularyzacja wiedzy o historii walk o niepodległość w latach 1918 – 1939.

Skład założycielski:

1. dr Barbara Moraczewska

2. Lidia Piechocka – Witczak

3. Andrzej Wilanowski – Sulikowski

4. Agnieszka Chmielewska

5. dr Tomasz Dziki

6. dr Krystian Łuczak

Osobą uprawnioną do reprezentowania komitetu jest dr Tomasz Dziki.

Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku nosząca imię Marszałka Józefa Piłsudskiego nawiązała współpracę z Komitetem.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. w szkole został powołany zespół do spraw budowy pomnika naszego Patrona w składzie:

  • Anetta Rzekanowska
  • Danuta Rybka
  • Elżbieta Straszewska
  • Anna Szatkowska
  • Magdalena Różańska
  • Beata Szczerbiak
  • Katarzyna Kłodzińska
  • Alicja Jaworska
  • Ewa Orłowska