Zapraszamy na wycieczkę po naszej szkole- kliknij

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę- kliknij

Klasa sportowa- kliknij

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

 

Dokumenty do pobrania:

Poradnik dla rodzica

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Wniosek kandydata

Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa do szkoły podstawowej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Oświadczenie o miejscu zamieszkania osoby wspierającej rodziców w opiece nad kandydatem

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia

Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do klasy I

 

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2022/2023

- do klasy pierwszej ogólnodostępnej oraz

- do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie.

 

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 będą prowadzone elektronicznie na stronie internetowej

 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

 

I. Rekrutacja do szkoły obwodowej odbywa się od 1 marca do 8 marca 2022 r. do godz. 15:00:

1. Rodzice kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły wypełniają zgłoszenie przyjęcia do klasy I.

2. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie poprzez stronę internetową naboru, a następnie wydrukowane z systemu zgłoszenie należy podpisać i złożyć w szkole obwodowej od 1 do 8 marca 2022 r. do godz. 15.00.
  • papierowo poprzez wypełnienie zgłoszenia do szkoły obwodowej (formularz zgłoszenia do szkoły obwodowej można otrzymać w szkole), a następnie podpisane zgłoszenie należy złożyć w szkole obwodowej od 1 do 8 marca 2022 r. do godz. 15.00.

3. Kandydat zostaje przyjęty do danej szkoły obwodowej jeżeli rodzic w terminie od dnia 1 kwietnia 2022r. do dnia 8 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do szkoły wypełniony formularz (formularz oświadczenia woli można otrzymać w szkole).

 II. Rekrutacja do szkoły spoza obwodu od 9 marca do 25 marca 2022 r.:

1. Rodzice kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły wypełniają wniosek przyjęcia do klasy I. We wniosku określają kolejność do maksymalnie trzech wybranych szkół podstawowych według preferencji.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie poprzez stronę internetową naboru, a następnie wydrukowany z systemu wniosek należy podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru od 9 do 25 marca 2022 r. do godz. 15.00.
  • papierowo poprzez wypełnienie wniosku do szkoły pozaobwodowej (formularz wniosku do szkoły pozaobwodowej można otrzymać w szkole) a następnie podpisany wniosek należy złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru od 9 do 25 marca 2022 r. do godz. 15.00.

3. System kwalifikuje kandydatów do szkół biorąc pod uwagę liczbę punktów uzyskanych w procesie rekrutacji zgodnie z kryteriami.

4. W dniu 31 marca 2022r. o godz. 12.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

5. Kandydat zakwalifikowany do jednej ze wskazanych szkół pozaobwodowych zostaje do niej przyjęty jeżeli rodzic w terminie od dnia 1 kwietnia 2022r. do dnia 8 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do szkoły wypełniony formularz (formularz oświadczenia woli można otrzymać w każdej szkole podstawowej). Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej szkoły.

 

III. Rekrutacja do klasy sportowej od 9 marca do 18 marca 2022 r.:

1. Rodzice kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie wypełniają wniosek przyjęcia do klasy I sportowej.

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy sportowej można złożyć na dwa sposoby:

  • elektronicznie poprzez stronę internetową naboru, a następnie wydrukowany z systemu wniosek należy podpisać i złożyć w szkole od 9 do 18 marca 2022 r.
  • papierowo poprzez wypełnienie wniosku do klasy sportowej (formularz wniosku można otrzymać w szkole) a następnie podpisany wniosek należy złożyć tylko w szkole od 9 do 18 marca 2022 r.

3. Kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej w dniu 18 marca 2022 r. o godz. 14:30 w budynku szkoły.

 

IV. Listy kandydatów przyjętych do szkoły

W dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz informacje o liczbie wolnych miejsc. Listy zawierające imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej będą umieszczane w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

Druki wszystkich dokumentów można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje można uzyskać zgłaszając się osobiście do sekretariatu szkoły lub pod nr telefonu 54 4122040.

 

KLASA PIERWSZA SPORTOWA O PROFILU PŁYWANIE

 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzi w tym roku szkolnym nabór do klasy pierwszej sportowej o profilu pływanie. Dzieci chcące rozpocząć swoją przygodę z pływaniem nie muszą umieć pływać. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą dodatkowo realizować zajęcia nauki pływania, doskonalić swoje umiejętności i rozwijać talent.

Aby zakwalifikować się do klasy sportowej o profilu pływanie należy wypełnić wniosek o przyjęcie do klasy sportowej oraz wziąć udział w teście sprawności fizycznej:

Test sprawności fizycznej dla dzieci składa się z pięciu prób testowych:

1) próba mocy – skok w dal z miejsca;

2) próba szybkości – bieg na 20 m ze startu wysokiego;

3) próba zwinności – bieg „wahadłowy" 4x5 m z przenoszeniem woreczka lub klocka;

4) próba gibkości.

Test sprawnościowy odbędzie się 18 marca 2022 r. o godz. 14:30 w budynku szkoły.

Wnioski do klasy sportowej również należy złożyć elektronicznie terminie od 9 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r. do godz. 14:00.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem naboru do klasy sportowej.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Dokumenty i informacje dotyczące naboru na rok szkolny 2022/2023 do pobrania:

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej

Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 14

Regulamin naboru do klasy sportowej