Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy zaprasza dzieci i młodzież z problemami zdrowotnymi do skorzystania z leczenia szpitalnego w sanatorium uzdrowiskowym. W roku szkolnym dzieci przebywające w sanatorium mają zapewnioną ciągłość nauki na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Turnus dla dzieci w wieku od 7 roku życia trwa 27 dni i jest bezpłatny. W naszym województwie takie sanatorium funkcjonuje w Ciechocinku.

 

Przekazujemy ulotkę informacyjną dotyczącą leczenia uzdrowiskowego dzieci wraz ze specjalnie dedykowanym numerem telefonu dla rodziców zainteresowanych skorzystaniem z tego rodzaju leczenia. 

ULOTKA