15 października w Sanktuarium Męczeństwa Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „O Księdzu Jerzym wierszem”. Naszą szkołę reprezentowało 2. uczestników w kategorii wiekowej klas IV – VI i 4. w kategorii wiekowej klas VII – VIII.

Wszyscy z wielkim zaangażowaniem i dbałością o kulturę słowa oraz wrażenie artystyczne interpretowali utwory poetyckie poświęcone bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.

Z wielką radością wysłuchaliśmy werdyktu komisji konkursowej, która przyznała I miejsce w kategorii wiekowej klas IV – VI Annie Sztypce uczennicy klasy Vc oraz I miejsce w kategorii wiekowej klas VII – VIII Jakubowi Chrabąszczewskiemu uczniowi klasy VIIId. Uczniów do konkursu przygotowywała p. Elżbieta Straszewska.

Gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom konkursu oraz nauczycielowi przygotowującemu uczniów.