W dniu 16.11.2022r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej pt. „Moja Ojczyzna‘’, w którym uczestniczyli uczniowie klas I – III. Każdy z uczestników konkursu prezentował swoje możliwości recytatorskie przed komisją w składzie: Pani Lidia Kłosowska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej - przewodnicząca komisji, Pani Milena Zasada – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pani Elżbieta Krauze – nauczyciel języka polskiego. Występ uczniów podziwiała również Pani Dyrektor szkoły Anetta Rzekanowska oraz Pani Wicedyrektor Danuta Rybka i wychowawcy klas młodszych.

Wyniki konkursu zostaną uroczyście ogłoszone 5.12.2022r. na apelu poświęconym patronowi naszej szkoły Józefowi Piłsudskiemu.

Organizator konkursu dziękuje dzieciom za piękną interpretację wierszy o tematyce patriotycznej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dzieci do konkursu.

Organizator konkursu

Małgorzata Mocarska