O NAS

  • Jesteśmy placówką wspomagającą rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym, duchowym, zdrowotnym i estetycznym.
  • Nasza działalność skierowana jest głównie na ucznia, troszczymy się o rozwój ucznia zdolnego, a także umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom mającym trudności w nauce.
  • Wychowujemy naszych uczniów w poszanowaniu wartości kultury, tradycji i historii narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów.