Klasa pierwsza

 

L.P.

Zajęcia edukacyjne

              Tytuł książki

   autor

   wydawnictwo

1.

Religia

 „Pan Bóg jest naszym Ojcem”

(dwie części) 

   ks. P. Płaczek

   Wyd.  Św. Wojciech Wrocław

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej i do języka angielskiego uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.

Klasa druga

L.P.

Zajęcia edukacyjne

                        tytuł książki

   autor

   wydawnictwo

1.

Religia

„Chcemy poznać Pana Jezusa” (dwie części)

   ks. dr P. Płaczek

   Wyd. Św. Wojciech Poznań

 Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej i do języka angielskiego uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.

Klasa trzecia

L.P.

Zajęcia edukacyjne

             Tytuł książki

   autor

   wydawnictwo

1.

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

   red. ks. J. Szpet,  D. Jackowiak

   Wyd. Św. Wojciech Poznań

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej i do języka angielskiego uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.

Klasa czwarta

L.P.

Zajęcia edukacyjne

                          tytuł książki

   autor

   wydawnictwo

1.

Religia

„Zaproszeni przez Boga” – podręcznik (bez kart pracy)

   ks. Zbigniew Marek SJ

    Wyd.  WAM Kraków

 Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do pozostałych zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.

Klasa piąta

L.P.

Zajęcia edukacyjne

                              tytuł książki

   autor

   wydawnictwo

1.

Religia

„Obdarowani przez Boga” – podręcznik (bez ćwiczeń)

   Ks. Zbigniew Marek

    Wyd.  WAM Kraków

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do pozostałych zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.

Klasa szósta

przedmiot

                                         Tytuł

   autor + wydawnictwo

religia

„Przemienieni przez Boga” – podręcznik (bez zeszytu ćwiczeń)

   Ks. Zbigniew Marek

   wyd. WAM Kraków

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do pozostałych zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.

Klasa siódma

przedmiot

             Tytuł

   autor + wydawnictwo

religia

„Jezus uczy i zbawia”

   Zbigniew Marek SJ

   wyd. WAM Kraków

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do pozostałych zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.

 Klasa ósma

L.P.

Zajęcia edukacyjne

         Tytuł książki

   autor

   wydawnictwo

1.

Religia

„Jezus działa i zbawia”

    Z. Marek SJ

   Wyd. WAM Kraków

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe do pozostałych zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymają bezpłatnie na początku roku szkolnego.