Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej "Piątka za segregację" przygotowało materiały, których celem jest zwiększenie wiedzy odbiorców na temat wdrożonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów. Materiały są publikowane na stronie naszesmieci.pl

List Pana Jacka Ozdoby, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dotyczący materiałów edukacyjnych z obszaru gospodarki odpadami komunalnymi „Piątka za segregację” przeczytaj

smieci 3

Plansze informacyjne:

plansza_1

plansza_2

plansza_3

plansza_4

plansza_5

plansza_6

lista materiałów edukacyjnych